Υπερήφανο μέλος του ΣΒΒΕ, με όλη της την ενέργεια, η Volterra!

Υπερήφανο μέλος του ΣΒΒΕ, με όλη της την ενέργεια, η Volterra!

H Volterra Α.Ε., αποτελεί πλέον επίσημο μέλος του ΣΒΒΕ, ενός φορέα που έμπρακτα στηρίζει τις βιομηχανίες της Βορείου Ελλάδος και μεριμνά για την ανάπτυξή τους. Από το 2010, η Volterra δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής, της εμπορίας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στον τομέα της παραγωγής, η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων έργων (συνολικής ισχύος περίπου 340MW), μερικά εκ των οποίων βρίσκονται σε λειτουργία και άλλα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε διάφορα στάδια ωρίμανσης, σε πολλές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Όλα τα έργα αφορούν την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στον τομέα της εμπορίας, η εταιρία συμμετέχει στο διασυνοριακό εμπόριο, διακινώντας σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε εισαγωγές και εξαγωγές. Πρόσφατα συνεργαζόμενη και με καινούργιες εταιρείες αυξάνει συνεχώς τον όγκο της διακινούμενης ενέργειας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν ετήσια, μηνιαία, αλλά και ημερήσια συμβόλαια διακίνησης κυρίως με των διασυνδεμένων χωρών, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της FYROM.

Στον τομέα της Προμήθειας, η εταιρία κατέχει άδεια ισχύος έως 300MW παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα Χαμηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις και βιομηχανίες Μέσης Τάσης. Ενδεικτικά, στο χαρτοφυλάκιο των πελατών της περιλαμβάνονται κατοικίες, αλυσίδες καταστημάτων αλλά και τοπικά καταστήματα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων αλλά και σημαντικές βιομηχανίες. Το 2018, με την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η εταιρεία εντάσσει στις δραστηριότητές της και την προμήθεια φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις ανάγκες υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών πελατών σε φυσικό αέριο.

Στο πλαίσιο ανάπτυξής της και με ιδιαίτερη μέριμνα στη Βόρεια Ελλάδα, η Volterra διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στη Βόρεια Ελλάδα και την διεύρυνση του πελατολογίου της. (Volterra Θεσσαλονίκη: Κτιριακό Συγκρότημα Ganas & Ganas, Θεσσαλονίκη, 570 01, τηλ.: 2310 475 308).

Το προφίλ του Μετόχου
Η Volterra Α.Ε. ανήκει στο μεγάλο διεθνή κατασκευαστικό όμιλο J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., ο οποίος διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ενεργειακά έργα (πχ Αγωγός TAP), αλλά και σε άλλα έργα μεγάλων υποδομών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πχ σημαντικά τμήματα της Εγνατίας Οδού, γήπεδο Πυλαίας, γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, μαρίνα Λεμεσού, κ.ά.).