Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος

Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2018 από επιχειρήσεις στον κλάδο  της επεξεργασίας και μεταποίησης  ρυζιού. Απαρτίζεται από 15 μέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% των Ορυζόμυλων στην Ελλάδα.

Ο Σύνδεσμός μας  διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

  • Διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των εν γένει ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου. Προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου ενώπιον των αρχών της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.
  • Ανάδειξη της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του ελληνικού ρυζιού.
  • Συμβολή στην βελτίωση της υποδομής και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας ρυζιού και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
  • Παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.
  • Συνεργασία με φορείς με στόχο την ανάπτυξη της έρευνας της ρυζοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.
  • Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού του αγροτικού τομέα προς όφελος της οικονομίας, της απασχόλησης, της περιφερειακής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και του περιβάλλοντος.
  • Συνιδρυτές στην Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιού.

Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου έχει ως κύριο στόχο την  προστασία και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Για το λόγο αυτό, εργάζεται μεθοδικά και με προσήλωση ώστε να προασπίσει τα συμφέροντά τους, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου εστιάζουν  στην ανάδειξη της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του ελληνικού ρυζιού παγκοσμίως, καθώς σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες πρόκειται για ένα από τα πιο ποιοτικά προϊόντα στην Ευρώπη.

Στοχευμένη καλλιέργεια ρυζιού, σταθερά υψηλή ποιότητα, μάρκετινγκ και γόνιμη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την βιομηχανία είναι ορισμένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά, που θα καθορίσουν την ανάπτυξη της Ελληνικής αγοράς ρυζιού.

Η συνύπαρξη της ανάδειξης του Ελληνικού ρυζιού με την πολιτική ανάπτυξης του κλάδου της μεταποίησης και επεξεργασίας του ρυζιού συνθέτει το όραμα του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδος.

Πεποίθηση μας είναι ότι, η σύγχρονη τεχνολογία, οι κανόνες του ανταγωνισμού και η επιχειρηματική ηθική, αποτελούν το τρίπτυχο που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα.