Μιας και διανύουμε προεκλογική περίοδο, ας ελπίσουμε η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας να αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα της δημόσιας συζήτησης

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια νέα πραγματικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, σε ένα περιβάλλον όλο και πιο απρόβλεπτο. Με εξωγενείς κινδύνους, αλλά ανάμεσα σε αυτούς ίσως και ορισμένες ευκαιρίες.

Πηγαίνοντας και λίγο πιο πίσω, η ανθεκτικότητα των ελληνικών βιομηχανιών με όσα έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και 14 χρόνια, συνιστά ένα μικρό θαύμα. Κι αυτό το θαύμα το έχουν καταφέρει κάποιοι άνθρωποι: Βάσει μεγέθους, στην καρδιά των περισσότερων ελληνικών βιομηχανιών βρίσκονται οικογένειες -αυτές οι οικογένειες τις στήριξαν όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, πάντα μαζί φυσικά με τους εργαζόμενους.

Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, είναι αποφασισμένοι και πάλι να στηρίξουν τις επιχειρήσεις μας. Κι αν με τη σειρά του το Κράτος στηρίξει προς αυτή την κατεύθυνση, ο τομέας της βιομηχανίας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και να προσφέρει πολλά στην ελληνική κοινωνία.

Οι προκλήσεις που έχουμε απέναντί μας είναι γνωστές και τις βιώνουμε κάθε μέρα: ενεργειακή κρίση, ραγδαία άνοδος επιτοκίων δανεισμού, υψηλός πληθωρισμός. Αλλά και συγκεκριμένες ελλείψεις σε προσωπικό, καθυστέρηση στην απονομή Δικαιοσύνης, ανάγκη να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση.

Όμως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να θέσουμε και να επιτύχουμε,  απαιτητικούς αλλά ρεαλιστικούς στόχους: Να αυξηθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας από το σημερινό 10,7% στο 13% έως το 2028 και στο 15% έως το 2030. Αλλά και να αυξηθούν οι εξαγωγές μας από 9,2% που είναι σήμερα σε 15%, μέσα σε μια 5ετία.

Αυτά βέβαια προϋποθέτουν επιχειρήσεις και πολιτικό σύστημα να θέσουν ως συνειδητή προτεραιότητα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επένδυση στην εξωστρέφεια.

Μιας και διανύουμε προεκλογική περίοδο, ας ελπίσουμε η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας να αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα της δημόσιας συζήτησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΒΕ συμβάλει διαρκώς με προτάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες.

Και βέβαια, με μία διαρκή επαφή, επικοινωνία και συνεργασία με τα μέλη του.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί την κοινή μας προσπάθεια να είμαστε αποτελεσματικοί και ωφέλιμοι για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Πάντα με διάθεση ανανέωσης, εξωστρέφειας και παραγωγικότητας.