Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. νέο μέλος του ΣΒΒΕ

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. νέο μέλος του ΣΒΒΕ

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003, όταν απορροφήθηκε η ΕΤΒΑbank από την Τράπεζα Πειραιώς και αποσχίστηκε ο κλάδος των βιομηχανικών περιοχών. Ανήκει κατά 65% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 35% στο Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα η εταιρεία διαχειρίζεται 26 βιομηχανικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα  – εκ των οποίων 14 στη Βόρεια Ελλάδα – εντός των οποίων λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 30.000 εργαζόμενους. Αυτές δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από 50 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κι έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί δηλαδή στο 5% περίπου του ΑΕΠ της χώρας.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. διεκδικεί να έχει καθοριστικό θεσμικό ρόλο στην πορεία προς την ανάκαμψη, μέσα από τη δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρηματικών και βιομηχανικών πάρκων και την ολοκληρωμένη παροχή υψηλής ποιότητας βασικών αλλά και καινοτόμων υπηρεσιών, όπως στο πεδίο των logistics και του mentoring, αλλά και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων, που θα αποτελέσουν νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της. Παρέχει υπηρεσίες οικο-αποδοτικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας. Αναπτύσσει σταδιακά σε όλες τις Βιομηχανικές Περιοχές και στα Επιχειρηματικά Πάρκα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο πιστοποιείται κατά ISO:14001 και σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS. Ήδη έχει πιστοποιηθεί το ΣΠΔ στις ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και Λαμίας και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες, ξεκινώντας από τη Δράμα και την Πάτρα, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εικόνας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.