Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ

Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ

Ομιλία του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Α.Σαββάκη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΒΒΕ

Ομιλία του Πρωθυπουργού κου Α.Τσίπρα στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΒΒΕ

Ομιλία του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Α.Σαββάκη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΒΒΕ

Ομιλία του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κ.Μητσοτάκη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΒΒΕ