Ελληνική Βιομηχανία και Πυρασφάλεια: Κίνδυνοι και μέσα προστασίας

Ελληνική Βιομηχανία και Πυρασφάλεια: Κίνδυνοι και μέσα προστασίας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος σε συνεργασία με τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης

σας προσκαλούν στην εκδήλωση

Ελληνική Βιομηχανία και Πυρασφάλεια: Κίνδυνοι και μέσα προστασίας

την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 19:00’ – 21:00’
στο περίπτερο του ΣΒΕ στη ΔΕΘ (Υπαίθριος Χώρος, Τομέας Α11, Σταντ 1)


Ομιλητής:

Αντώνης Αζάς, Αντιπύραρχος,
Προϊστάμενος Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης

Θεματολογία:
Εκθετική εξέλιξη σε πυρκαγιά κτιριακής εγκατάστασης – Παρουσίαση
Μελέτες περίπτωσης βιομηχανικών πυρκαγιών στην Ελλάδα – διδάγματα από αυτές – Παρουσίαση
Συνηθισμένα λάθη και παραλείψεις στην πυρασφάλεια βιομηχανιών – Παρουσίαση
Υπαίθριες πυρκαγιές και επιρροή τους σε παρακείμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. – Παρουσίαση