Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Υπόμνημα με τις θέσεις του ΣΒΕ για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.