Η υπερφορολόγηση και η αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, έχουν οδηγήσει την παραγωγή, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, σε προφανές αδιέξοδο. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Πρωθυπουργό

Η υπερφορολόγηση και η αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, έχουν οδηγήσει την παραγωγή, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, σε προφανές αδιέξοδο. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Πρωθυπουργό

«… Η υπερφορολόγηση και η αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, έχουν οδηγήσει την παραγωγή, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, σε προφανές αδιέξοδο.

Μετά από επτά χρόνια μνημονιακών προσαρμογών, σήμερα, με τη διατήρηση των capital control, η προοπτική ανάκαμψης της βιομηχανίας φαντάζει μακρινός στόχος.

Όσο παραμένει κεντρικό ζητούμενο η διάσωση το κράτους και η επιβίωση των τραπεζών, ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας θα συρρικνώνεται διαρκώς.

Η πρότασή μας είναι σαφής: καταπολέμηση της ανεργίας και επαναφορά στην ανάπτυξη, μπορούν να γίνουν πράξη, με την διευκόλυνση επενδύσεων αποκλειστικά στη βιομηχανία…»

Με την παραπάνω δήλωση ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, δημοσιοποίησε τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης κατατέθηκε Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, στο οποίο τεκμηριώνονται έξι δέσμες προτάσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας.

Βασικά θέματα που συζητήθηκαν με τον Πρωθυπουργό ήταν:

  1. Στρατηγικό σχέδιο – συμφωνημένη ατζέντα για την αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας
  2. Ενίσχυση της ρευστότητας
  3. Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση
  4. Αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά με βάση τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια»
  5. Εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου
  6. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας στη βιομηχανία
  7. Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
  8. Δημιουργία νέου πλαισίου στήριξης της μεθοριακής βιομηχανίας
  9. Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης
  10. Η Θεσσαλονίκη κέντρο διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με τη μεταποίηση

 

Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2016