Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016
Ξενοδοχείο Porto Palace, Αίθουσα Grand Pietra, Θεσσαλονίκη

prosklisi-site

ΟΜΙΛΙΕΣ

κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος [PDF]

κ. Γεώργιος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού [PDF]

013Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΣΒΒΕ και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.

031Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ

034Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ

218Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ

235Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ