Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Ο νέος νόμος 5053/2023 «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας», αλλά και τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στη βιομηχανία, που τέθηκε σε εφαρμογή με τον νόμο 4808/2021, ήταν τα βασικά θέματα της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, στα γραφεία του ΣΒΕ.