Υλοποίηση των Κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη βιομηχανία. Συστήθηκε η «Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας»

Υλοποίηση των Κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη βιομηχανία. Συστήθηκε η «Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας»

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) συγχαίρει τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφασή του να συστήσει «Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας».

Σε σημερινή του επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, μετέφερε στον Πρωθυπουργό τις ευχαριστίες του Συνδέσμου και των  μεταποιητικών επιχειρήσεων, με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, αφού ένα αίτημα που είχε υποβληθεί σε όλες τις Κυβερνήσεις των τελευταίων δέκα ετών και πλέον, υλοποιείται από την παρούσα Κυβέρνηση. Πλέον, προσθέτει ο κ. Σαββάκης, ευελπιστούμε ότι επιτέλους η βιομηχανία θα επανέλθει στο επίκεντρο της Κυβερνητικής πολιτικής.

Αποστολή της «Επιτροπής» είναι η διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία και αξιολόγηση της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής.

Η «Επιτροπή» αποτελείται από έξι Υπουργούς, και συγκεκριμένα από τους:

α) Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο,

β) Τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και,

στ) Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως μέλη.

Ενώ μετέχουν και οι ακόλουθοι εκπρόσωποι φορέων υποστήριξης της βιομηχανίας:

α) Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,

β) Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.),

γ) Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

δ) Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.),

ε) Ο Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και

στ) Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).

 

Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2020