Βιομηχανική πολιτική, υπερφορολόγηση και εγγυοδοσία: τα μεγάλα προσκόμματα στη μεταποιητική δραστηριότητα. – Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ με την παρουσία της κας Όλγας Κεφαλογιάννη

Βιομηχανική πολιτική, υπερφορολόγηση και εγγυοδοσία: τα μεγάλα προσκόμματα στη μεταποιητική δραστηριότητα. – Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ με την παρουσία της κας Όλγας Κεφαλογιάννη

Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο ξενοδοχείο Porto Palace, με την παρουσία της κας Όλγας Κεφαλογιάννη, Τομεάρχη Ανάπτυξης του κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας».

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, ανέλυσαν και τεκμηρίωσαν πολύ σημαντικά ζητήματα των βιομηχανιών της Βόρειας Ελλάδας, κυριότερα από τα οποία, ήταν:

 1. Το ζήτημα της θέσπισης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα και του «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας».
 2. Η απουσία προοπτικής ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
 3. Το μείζον θέμα της υπερφολόγησης και της διαρκούς μεταβολής του φορολογικού περιβάλλοντος.
 4. Η αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών για εξωστρεφείς μεταποιητικές επιχειρήσεις και η αποδοχή τους από χώρες του εξωτερικού.
 5. Η πολύ μεγάλη έκταση του αθέμιτου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά.
 6. Η αδυναμία ελέγχου των εισαγωγών, ειδικά από τις όμορες χώρες, με αποτέλεσμα την κυκλοφορία προϊόντων χαμηλών προδιαγραφών στην ελληνική αγορά.
 7. Στα ποιοτικά κριτήρια για τη διευθέτηση των «κόκκινων δανείων», θα πρέπει να συμπεριληφθούν απαραίτητα η έκταση της εμπειρίας και της πολύχρονης τεχνογνωσίας που κατέχει η επιχείρηση, ούτως ώστε να μην χαθούν επιχειρήσεις που με έμπρακτη υποστήριξη, μπορούν να ανακάμψουν ταχύτατα.
 8. Το απαράδεκτα υψηλό κόστος ενέργειας, συνολικά για τη βιομηχανία, που εκτοξεύει στα ύψη το κόστος παραγωγής.
 9. Το ζήτημα των σχέσεων των αλυσίδων λιανεμπορίου με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις (καθαρές τιμές).
 10. Η θεσμοθέτηση προγραμμάτων στήριξης της εργασίας και όχι της ανεργίας.
 11. Η απουσία συμφωνιών με τρίτες χώρες (π.χ. χώρες της Λατινικής Αμερικής) για την αποφυγή διπλής φορολογίας.
 12. Το θέμα της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τον χρόνο πληρωμής των οφειλών του δημόσιου προς τον ιδιωτικό τομέα, και,
 13. Η ιδιωτικοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2016