Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΒΒΕ, με τη συμμετοχή του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΒΒΕ, με τη συμμετοχή του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Την προσεχή Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 και ώρα 18:00’, θα πραγματοποιηθεί κλειστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, με τη συμμετοχή του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιο για τα θέματα της βιομηχανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, αναμένεται να παρουσιάσουν προς τον κ. Υφυπουργό, τα σημαντικά προβλήματα της βιομηχανίας της περιφέρειας καθώς και τις προτάσεις του Συνδέσμου για τις πολιτικές ανάκαμψης της μεταποίησης.

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2014