Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων σε ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για εργαζόμενους απ’ όλη την Ελλάδα

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων σε ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για εργαζόμενους απ’ όλη την Ελλάδα

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων σε ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα τηλεκατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το πρόγραμμα αφορά την παρακολούθηση ενός από τα δύο ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης:

  1. Πρόγραμμα κατάρτισης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ» 80 ωρών, που οδηγεί στην πιστοποίηση «Στέλεχος εξαγωγικού -διεθνούς εμπορίου»,
  2. Πρόγραμμα κατάρτισης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ» 70 ωρών, που οδηγεί στην πιστοποίηση «Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών – αλουμινοκατασκευαστής».

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διαμορφώνεται σε €5 ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, έχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται, και είναι: α) Είτε πλήρους απασχόλησης, β) Είτε εποχικά εργαζόμενοι, γ) Είτε μερικής απασχόλησης.

Σημαντικό:

στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος και αυτοαπασχολούμενοι!!!

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

 

https://katartisialuminio.gr/

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει

στις 30 Απριλίου 2020

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος», (ΣΒΕ) στο τηλ. 2310 539817.

 

Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2020