Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάννη και τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Αικ. Σαβαϊδου

Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάννη και τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Αικ. Σαβαϊδου

Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, στο πλαίσιο του 6ου Thessaloniki Tax Forum, συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάννη και τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κα Αικατερίνη Σαβαϊδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, κατέθεσε υπόμνημα προς τη Γενική Γραμματέα με το οποίο τεκμηριώνονται οι παρακάτω θέσεις του Συνδέσμου για την βελτίωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και την υλοποίηση επενδύσεων:

 1. Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης.
 2. Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ.
 3. Έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από τον αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο.
 4. Αυξήσεις κεφαλαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις.  Αναστολή του «πόθεν έσχες» για 5 έτη.
 5. Βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση δαπανών εκδηλώσεων, συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας.
 6. Επαναφορά του ποσοστού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στο 0,5% επί του κύκλου εργασιών.
 7. Σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης», στη Θεσσαλονίκη.
 8. Επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.
 9. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής φορολογικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις που έχουν βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 10. 10. Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και ειδικότερα κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.
 11. Νομοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και,
 12. Φορολόγηση παροχών.

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2014