Συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του ΣΒΕ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη

Συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του ΣΒΕ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη

Ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, η διασφάλιση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και η θέσπιση σύγχρονων μορφών απασχόλησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης αποτελούν τις κύριες προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Με κύριο άξονα συζήτησης την παραπάνω θέση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος  πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 συνάντηση εργασίας της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Για ακόμη μια φορά ο Υπουργός Εργασίας, επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης και του ιδίου για την απόδοση λύσεων σε χρονίζοντα προβλήματα της αγοράς εργασίας και για την ουσιαστική βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Κατά την τοποθέτησή του διαπιστώθηκε η μεταρρυθμιστική κατεύθυνση που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ο κ. Χατζηδάκης στα θέματα της αρμοδιότητάς του, για να μπορέσει η χώρα να συντονισθεί με τα ισχύοντα στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης.

Κατά την παρέμβαση ο Πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. A. Σαββάκης, αναφέρθηκε σε ειδικότερα θέματα εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Επίσης, παρουσίασε σε σχέση με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών που αφορά στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος και τοποθετήθηκαν στα θέματα της αρμοδιότητάς τους, ο Υφυπουργός κ. Πάνος Τσακλόγλου, και οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου κυρίες Άννα Στρατινάκη και Παυλίνα Καρασιώτου.

 

Θεσσαλονίκη, 28 Ιανουαρίου 2021