Συμμετοχή του ΣΒΕ στο νέο διασυνοριακό πρόγραμμα Engine-Hubs για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. – Εναρκτήρια Συνάντηση των εταίρων στη Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή του ΣΒΕ στο νέο διασυνοριακό πρόγραμμα Engine-Hubs για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. – Εναρκτήρια Συνάντηση των εταίρων στη Θεσσαλονίκη

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Απριλίου, στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, στην Θεσσαλονίκη, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Creating “Circular Business” by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria», με ακρωνύμιο ENGINE-HUBs που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Το έργο υλοποιούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, (επικεφαλής εταίρος του έργου) και  ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) από την Ελλάδα και η Ένωση Πολιτικών Μηχανικών στη Βουλγαρία (UCEB) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του GotseDelchev (GDCCI) από τη Βουλγαρία.

Το έργο Engine – Hubs έχει στόχο να προωθήσει το «κυκλικό» επιχειρηματικό μοντέλο στους νέους μηχανικούς και επιστήμονες στη διασυνοριακή περιοχή του έργου. Συγκεκριμένα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων μέσω της δημιουργίας νέων δομών, των ENGINE-HUBS, τα οποία θα λειτουργούν ως κέντρα εκπαίδευσης και πληροφόρησης για τους νέους και εν δυνάμει επιχειρηματίες στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και το εθνικούς πόρους – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15%).

Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2022