Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών – Συνάντηση ΣΒΕ με ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών – Συνάντηση ΣΒΕ με ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Στις 11 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία του ΣΒΕ, μεταξύ επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΕ εγκατεστημένων σε ΒΙΠΕ και εκπροσώπων της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα που αφορούν στο σχέδιο του νέου κανονισμού λειτουργίας των βιομηχανιών περιοχών.

Κατά τον ιδιαίτερα εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, δόθηκαν απαντήσεις σε θέματα του κανονισμού και έχουν ήδη δρομολογηθεί αλλαγές στα παρακάτω θέματα:

α) Αναδιατύπωση του ορισμού «Υπερτίμημα», ώστε να είναι σαφές ότι αφορά μόνο στα αδόμητα γήπεδα των ιδιοκτητών γης εντός της Βιομηχανικής Περιοχής.

β) Απόσυρση της πρόβλεψης για έλεγχο τυχόν μετοχικής αλλαγής των επιχειρήσεων, και,

γ) Αφαίρεση ΟΛΩΝ των προβλέψεων που αφορούν τη διάθεση οικοπέδων από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων αποφάσισαν να συνεχίσουν τον διάλογο σε επόμενη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί εντός του Μαΐου.

 

 

Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2023