ΣΒΕ: Ενημέρωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιφέρειας για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID 19, στους χώρους εργασίας

ΣΒΕ: Ενημέρωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιφέρειας για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID 19, στους χώρους εργασίας

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID 19, στους χώρους εργασίας, οι υπηρεσίες του ΣΒΕ, προετοίμασαν και απέστειλαν, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, το 1ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, αντλώντας πληροφορίες από Διεθνείς Οργανισμούς.

Το 1ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, το οποίο αποστάλθηκε με την παρότρυνση να διανεμηθεί  στους εργαζόμενους και τα στελέχη της επιχείρησης, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  1. Προληπτικά μετρά για τον κορονοϊό στους χώρους εργασίας
  2. Kορονοϊό COVID-19 και χώροι εργασίας
  3. Κατάρριψη μύθων σχετικά με τον κορονοϊό
  4. Βήματα για τον περιορισμό διάδοσης του COVID-19
  5. Υποδείγματα σημάνσεων στους χώρους εργασίας
  6. Συνεχής ενημέρωση
  7. Ενημερωτικά video του World Health Organization

Ο ΣΒΕ, με την συνεχή έκδοση νέων Ενημερωτικών Φυλλαδίων, θα ενημερώνει τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τις στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2020