Στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας με αλλαγή του προτεινόμενου τρόπου κατανομής των επιπλέον 86,5 εκ.€ χρηματοδότησης της δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας με αλλαγή του προτεινόμενου τρόπου κατανομής των επιπλέον 86,5 εκ.€ χρηματοδότησης της δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με επιστολή του σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2017, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Καθ. Κώστα Φωτάκη, μετέφερε τις έντονες διαμαρτυρίες επιχειρήσεων μελών του σχετικά με την αλλαγή του προτεινόμενου τρόπου κατανομής των επιπλέον 86,5 εκ.€ χρηματοδότησης της δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ζητώντας τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τονίζεται ότι η σημασία της ανάπτυξης δράσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας από μεταποιητικές επιχειρήσεις, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του στόχου της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ χαιρέτισε την προκήρυξη του προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», το οποίο αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» χρηματοδότησης δράσεων συνεργατικής έρευνας από μεταποιητικές επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες στη χώρα μας.

Δυστυχώς όμως, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), έχει γίνει αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών επιχειρήσεων μελών του, μετά την ανακοίνωση της ΓΓΕΤ με ημερομηνία 18/12/2017, με την οποία πληροφορούμαστε ότι το επιπλέον ποσό των 86,5 εκ.€ για τη χρηματοδότηση της Παρέμβασης ΙΙ του Α΄ Κύκλου της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με έδρα το νομό Αττικής. Η απόφαση αυτή, κατά τον ΣΒΒΕ, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα, αξιόλογων ερευνητικών προτάσεων από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες, ενώ έχουν αξιολογηθεί θετικά, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων σε περιφερειακό επίπεδο.

Επειδή ακριβώς η περιφερειακή κατανομή των κονδυλίων είναι δεσμευτική, ο ΣΒΒΕ ζητά το ανωτέρω ποσό να κατανεμηθεί αναλογικά στις Περιφέρειες της χώρας, ούτως ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα προτάσεις επιχειρήσεων που έλαβαν υψηλή βαθμολογία και έχουν έδρα την ελληνική περιφέρεια και την παραμεθόρια περιοχή.

 

 Θεσσαλονίκη, 21 Δεκεμβρίου 2017