Σεμινάρια Εργασίας – Εσωτερικός Έλεγχος: Οφέλη & πρακτικά βήματα εγκατάστασης «Μονάδας Ελέγχου» για εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις

Σεμινάρια Εργασίας – Εσωτερικός Έλεγχος: Οφέλη & πρακτικά βήματα εγκατάστασης «Μονάδας Ελέγχου» για εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις

Στόχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία και βελτιώνει τις εταιρικές δραστηριότητες και λειτουργίες. Υποστηρίζει τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του, χρησιμοποιώντας συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση, με σκοπό την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των κινδύνων, των δικλείδων ασφαλείας και των διαδικασιών της εταιρείας.

Στην πράξη, πολλές εταιρείες δεν έχουν εγκαταστήσει μία αποτελεσματική λειτουργία με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, κυρίως γιατί οι διοικήσεις τους δεν έχουν πειστεί ή δεν γνωρίζουν τα οφέλη που μπορεί να έχει η εγκατάσταση μίας τέτοιας μονάδας εντός της εταιρείας. Ωστόσο, οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι Διοικήσεις που έχουν επιλέξει να εγκαταστήσουν μία τέτοια δομή, συνεχώς την ενισχύουν καθώς η σχέση οφέλους /κόστους είναι προφανής, μετά την εγκατάσταση.

Το βασικό πλεονέκτημα μίας τέτοιας δομής είναι η «συνολική άποψη» (“bird view”) της εταιρείας. Οι ελεγκτές αποκτούν γνώση για όλη την εταιρεία και όλες τις σημαντικές διαδικασίες της εταιρείας. Αν απευθύνονται στη ανώτερη Διοίκηση (πχ στον Διευθύνων Σύμβουλο ή σε άλλο ανώτερο στέλεχος) συνήθως έχουν τον τίτλο του “controller” ενώ αν απευθύνονται σε ανεξάρτητα μέλη ΔΣ συνήθως έχουν τον τίτλο των “independent auditors”.

Στις εισηγμένες εταιρείες αλλά και στις εταιρείες του Χρηματοπιστωτικού Τομέα η λειτουργία «ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου» είναι υποχρεωτική. Για τις υπόλοιπες εταιρείες όμως, ακόμη και εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους, φαίνεται ότι το πρώτο βήμα είναι η εγκατάσταση ενός τμήματος με απευθείας αναφορά και επικοινωνία με τη διοίκηση, ως βασικός «σύμβουλος και ελεγκτής».

Θεματολογία:

  • Ποιος είναι ο ρόλος και οι κύριες αρμοδιότητες της «Μονάδας Ελέγχου»?
  • Που απευθύνεται ?
  • Έμφαση στις συμβουλευτικές ή στις ελεγκτικές αρμοδιότητες?
  • Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα των στελεχών της μονάδας ελέγχου?
  • Μπορεί να γίνει μερική ή ολική εξω-ανάθεση (out-sourcing) της υπηρεσίας? Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
  • Ποια θα μπορούσαν να είναι τα πρακτικά βήματα για την εγκατάσταση της «Μονάδας Ελέγχου» ?
  • Case study από μία εταιρεία που έχει εγκαταστήσει «Μονάδα Ελέγχου»

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται στα ανώτερα στελέχη Διοίκησης (Διευθύνων Σύμβουλος – Γενικός Διευθυντής – Οικονομικός Διευθυντής) και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων.

 

Εισηγητής

Βασίλης Μονογυιός: Κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΣΟΕΛ) του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Ελεγκτή Διαχείρισης Κινδύνων (CIA, CRMA). Επίσης είναι πιστοποιημένος στο COSO Internal Control Integrated Framework. Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, διοίκηση έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων και σε εργασίες εκθέσεων πληροφόρησης (IFRS Reports, Sustainabilty Reports). Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα σχετικά με τις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετά από εικοσαετή εμπειρία, κατά την οποία εργάστηκε σε μεγάλο ελεγκτικό/συμβουλευτικό οίκο (Grant Thornton) και σε μία ελληνική συστημική τράπεζα (Eurobank), έχει ιδρύσει (2019) και διευθύνει την εταιρεία AMiD πλαισιωμένος από μια ομάδα καταξιωμένων συνεργατών (partners) και λοιπών εξειδικευμένων επαγγελματιών.
Τ: +30 6936790814, Μ: vmonogios@amid.gr

 

Κόστος: 100 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Για την εγγραφή σας στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.