Σεμινάρια εργασίας  | Ενδοομιλικές συναλλαγές: Κανόνες τεκμηρίωσης και έλεγχοι φορολογικής διοίκησης

Σεμινάρια εργασίας | Ενδοομιλικές συναλλαγές: Κανόνες τεκμηρίωσης και έλεγχοι φορολογικής διοίκησης

Με βασικό στόχο την παρουσίαση των κανόνων τεκμηρίωσης και τους ελέγχους της φορολογικής διοίκησης στις ενδοομιλικές συναλλαγές, ο ΣΒΕ διοργάνωσε σεμινάριο εργασίας, με τη συνεργασία της Deloitte, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο κ. Φώτης Τσαμπαρλής, Εταίρος, Transfer Pricing της Deloitte και ο κ. Ευστάθιος Μπακάλης, Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας KBVL και επικεφαλής του Τμήματος Φορολογικών Διαφορών και Ελέγχων. Εισαγωγική τοποθέτηση πραγματοποίησε η κα Ελένη Θεοχαροπούλου, Καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η θεματολογία που αναπτύχθηκε αφορούσε:

  • Στην προετοιμασία των επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στους ελέγχους της φορολογικής διοίκησης αναφορικά με α) την αλλαγή μεθόδου με σκοπό την αναλυτικότερη, ακριβή λειτουργική ανάλυση και αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, β) τις μελέτες benchmarking και την προσοχή που απαιτείται στις λεπτομέρειες και τη διενέργεια τους σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες και γ) τον υπολογισμό των δεικτών με αναλυτική τεκμηρίωση παραδοχών, προσεκτική τήρηση αρχείου και συμφωνία με τα βιβλία.
  • Στα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον σύμφωνα με τις αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον σε σχέση με τη δομημένη προσέγγιση ως προς την αμφισβήτηση της τεκμηρίωσης, τις επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις, τα θέματα άϋλης περιουσίας και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών.
  • Στα στάδια της φορολογικής διαδικασίας στην Ελλάδα και τα σημεία ενδιαφέροντος ανά στάδιο: Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και Φορολογικά Δικαστήρια.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να θέσουν και να συζητήσουν ειδικά θέματα  τιμολόγησης και τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.