Πρόσκληση συμμετοχής εργαζομένων σε πρόγραμμα κατάρτισης

Πρόσκληση συμμετοχής εργαζομένων σε πρόγραμμα κατάρτισης

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), καλεί εργαζόμενους σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της παραγωγής, που κατοικούν και εργάζονται σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης δηλαδή των Δήμων: Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, και στις Δημοτικές ενότητες: Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και, Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:

http://www.reskillthessaloniki.gr/

μέχρι και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

Οι αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα ακολουθούν:

«Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (ΣΒΑΑ) Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  σε θέματα υπηρεσιών, τουρισμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης ενέργειας, πράσινων και κοινωνικών συμβάσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (ΣΒΑΑ) Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  σε θέματα υπηρεσιών, τουρισμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης ενέργειας, πράσινων και κοινωνικών συμβάσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων 230 εργαζόμενων των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, και πιστοποίηση  γνώσεων και δεξιοτήτων για 230 εργαζόμενους των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω πράξης ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων από τους ωφελούμενους.

Το πρόγραμμα  κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 150 ώρες, εκ των οποίων 130 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, (Μελέτες περιπτώσεων – Case Studies)
Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5,00€) μικτά, και έως 750€ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (ΣΒΑΑ) που περιλαμβάνει:
–        το σύνολο της έκτασης των Δήμων:
·                       Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
·                       Θεσσαλονίκης,
·                       Καλαμαριάς,
·                       Κορδελιού – Ευόσμου,
·                       Νεάπολης – Συκεών,
·                       Παύλου Μελά
–        Και τις Δημοτικές Ενότητες:
·                       Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, και,
·                       Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι εργαζόμενοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή κάτοικοι των Δήμων: Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, και, Παύλου Μελά, καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων: Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, και, Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

 • Να είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, εποχικά η μερικά, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Η ιδιότητα του εργαζόμενου θα πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια συμμετοχής στην πράξη.
 • Να είναι:
 • Είτε πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Είτε απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που γίνεται μέσω του ακόλουθου

συνδέσμου στο διαδίκτυο: http://www.reskillthessaloniki.gr/

έχει ξεκινήσει και θα λήξει στις 13 Δεκεμβρίου 2020

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Την υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και συγκεκριμένα:
  • Υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης υγείας & ασφάλειας εργαζομένων
  • Διαχείριση δημοσίων συμβάσεων – πράσινες & κοινωνικές δημόσιες συμβάσεις – κρατικές ενισχύσεις
  • Θεσμικό & νομικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας, εξοικονόμηση & διαχείριση ενεργειακών πόρων
 • Την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα ή οριζόντια αντικείμενα, ανάλογα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης στο e-mail: meletes@sbe.org.gr, και στο τηλέφωνο 6941 679759 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 16:00).

 

Θεσσαλονίκη, 23 Νοεμβρίου 2020