Πρόσκληση σε ημερίδα ενημέρωσης για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση σε ημερίδα ενημέρωσης για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση»  στο πλαίσιο της προκήρυξης των «Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης» (ΤΟΠΣΑ) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για την ανάδειξη δράσεων υποστήριξης ανέργων και την ενθάρρυνση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, και ώρα 10.00, στο αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (επί της 3ης Σεπτεμβρίου). Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση δράσεων για την τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες υλοποίησαν σε συνεργασία εννέα φορείς της πόλης μέσω της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση»*.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της ημερίδας θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.ready4job.gr.

Αρμόδιο στέλεχος επικοινωνίας: κ. Κωνσταντίνος Στυλιαράς (τηλ. 2310539817 εσωτ. 202, email: k.styliaras@sbe.org.gr)

*Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» έχουν συστήσει:  ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ .

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.