ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 31 του Καταστατικού, σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση για την 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Θεσσαλονίκης, με τα παρακάτω:

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

  1. Ανάγνωση εκθέσεως πεπραγμένων της διοικήσεως του έτους 2017.
  2. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού του λήξαντος έτους 2017.
  3. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως του έτους 2017.
  4. Ανάγνωση προϋπολογισμού του έτους 2018.
  5. Παρατηρήσεις μελών επί του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού.
  6. Συζήτηση – Διάλογος.
  7. Μυστική ψηφοφορία:
  • Για την έγκριση των πεπραγμένων της διοικήσεως 2017, του οικονομικού απολογισμού 2017 και του προϋπολογισμού 2018.
  • Για την έγκριση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής 2018.

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2018

Αθανάσιος Σαββάκης

Πρόεδρος