ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 31 του Καταστατικού, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 (έναρξη προσέλευσης 17.30) στο ξενοδοχείο Hyatt Regency, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  1. Εισήγηση για την τροποποίηση διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού του Συνδέσμου.
  2. Μυστική ψηφοφορία για την έγκριση των τροποποιήσεων διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού του Συνδέσμου.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2019

Αθανάσιος Σαββάκης

Πρόεδρος