ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 31 του Καταστατικού, σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση για την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 (έναρξη προσέλευσης 17.00) στο ξενοδοχείο Porto Palace, με τα παρακάτω:

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Ανάγνωση εκθέσεως πεπραγμένων της διοικήσεως του έτους 2019.
 2. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού του λήξαντος έτους 2019.
 3. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως του έτους 2019.
 4. Ανάγνωση προϋπολογισμού του έτους 2020.
 5. Παρατηρήσεις μελών επί του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού.
 6. Συζήτηση – Διάλογος.
 7. Εισήγηση για την τροποποίηση των άρθρων 6 παρ.2 εδάφιο 2, 27 παρ. 5 εδάφιο 1 και 28 παρ. 1 εδάφιο 1 του ισχύοντος Καταστατικού του Συνδέσμου και προσθήκες παρ. 5 στο άρθρο 19 και παρ. 7 στο άρθρο 29.
 8. Μυστική ψηφοφορία:
 • Για την έγκριση των πεπραγμένων της διοικήσεως 2019, του οικονομικού απολογισμού 2019 και του προϋπολογισμού 2020.
 • Για την έγκριση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής 2019.
 • Για την έγκριση των τροποποιήσεων των άρθρων 6 παρ.2 εδάφιο 2, 27 παρ. 5 εδάφιο 1 και 28 παρ. 1 εδάφιο 1 του ισχύοντος Καταστατικού του Συνδέσμου και προσθήκες παρ. 5 στο άρθρο 19 και παρ. 7 στο άρθρο 29.

 

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2020

 

Αθανάσιος Σαββάκης

Πρόεδρος