Πρόσκληση για συμμετοχή σε Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) στο πλαίσιο του Συνεδρίου και της Έκθεσης «Future of Building 2019» 4-5 Ιουνίου 2019 – Βιέννη, Αυστρία

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) στο πλαίσιο του Συνεδρίου και της Έκθεσης «Future of Building 2019» 4-5 Ιουνίου 2019 – Βιέννη, Αυστρία

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B)

στο πλαίσιο του Συνεδρίου και της Έκθεσης

«Future of Building 2019»
4-5 Ιουνίου 2019 | Βιέννη, Αυστρία

Το Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση «Future of Building» θεωρείται ως ένα παράδειγμα παγκόσμιας βέλτιστης πρακτικής για τις λύσεις Smart City. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 2018 προσέλκυσε πάνω από 1,200 επισκέπτες.

Για την δημιουργία ευκαιριών για τις εταιρείες να έρθουν σε επαφή με πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες στον τομέα της αειφόρου δόμησης (με έμφαση σε νέες τεχνολογίες, νέα υλικά, και αστικό σχεδιασμό), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) μέλος του δικτύου Enterprise Europe NetworkHellas, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν ελληνικές επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων αφορά τους ακόλουθους τομείς:

 • «Smart City Βιέννη» σύγχρονος πολεοδομικός σχεδιασμός
 • Έξυπνες, συνδεδεμένες οικοδομές
 • Νέες μέθοδοι κατασκευής χρησιμοποιώντας τη ρομποτική
 • Νέα δομικά υλικά / κατασκευαστικά στοιχεία και συναρμολογήσεις/συνδεσμολογήσεις
 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων (zero energy, plus, passive houses)
 • Βιώσιμη και πράσινη αρχιτεκτονική
 • Ξύλινες κατασκευές
 • Φυσικά υλικά και υλικά με μηδενικές εκπομπές
 • Δρόμοι & σήραγγες, κυκλοφοριακές υποδομές
 • Έξυπνα σπίτια και οικιακή αυτοματοποίηση
 • Ψηφιοποίηση και εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Σύγχρονη αστική ανακαίνιση
 • Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση.

Κόστος συμμετοχής
Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «B2B» είναι δωρεάν.

Οφέλη συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να ενημερωθούν για να ανταλλάξουν παραδείγματα και γνώσεις καλών πρακτικών και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές / ερευνητικές συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις / φορείς από το εξωτερικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Εγγραφές Έως 27 Μαΐου 2019
Επιλογή συναντήσεων 2 Ιουνίου 2019
Εκδήλωση 4-5 Ιουνίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://buildings2019.b2match.io/ .

Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «B2B»

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη συνημμένη φόρμα εγγραφής «Company Profile FUTUREOFBUILD B2B (form)» και την αποστείλετε στο email: nagy@sbe.org.gr. Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να δείτε προφίλ άλλων εταιρειών και να επιλέξετε επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.