Πρόσκληση επιχειρήσεων με έδρα την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, να συμμετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ανέργων 18-24 ετών

Πρόσκληση επιχειρήσεων με έδρα την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, να συμμετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ανέργων 18-24 ετών

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στους τομείς (α) της εφοδιαστικής αλυσίδας–logistics, και (β) του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, υλοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις τέσσερις περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος) να απασχολήσουν νέους ηλικίας 18-24 ετών, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης. Οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής αφορούν ειδικότητες συναφείς με τους δύο κλάδους αιχμής, δηλ. την εφοδιαστική αλυσίδα-logistics και το εξαγωγικό εμπόριο, καλύπτοντας διάφορα τμήματα της επιχείρησης, όπως π.χ. εξαγωγών, πωλήσεων, marketing, αποθήκη, κλπ. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις δράσεις του έργου δεν έχουν καμία επιβάρυνση, καθώς οι ωφελούμενοι λαμβάνουν το επίδομά τους απευθείας από το πρόγραμμα.  Ο συνολικός χρόνος πρακτική άσκησης ανά ωφελούμενο είναι 260 ώρες.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας: www.sbbe-edu.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΒΒΕ (2310 539817 εσωτ. 202, υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Κ. Στυλιαράς).

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο των Πράξεων (α) Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18- 24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, και (β) Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014- 2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2017