Παρουσίαση καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας. Ημερίδα του ΣΒΕ στο πλαίσιο του έργου EMBRACE

Παρουσίαση καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας. Ημερίδα του ΣΒΕ στο πλαίσιο του έργου EMBRACE

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00 – 21:00, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, (Αιθ. Αλέξανδρος ΙΙ), ημερίδα με θέμα παρουσίαση καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας με εφαρμογή στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Ακολουθεί σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο των ομιλιών.

Αρχικά, ο Δρ. Κων/νος Μιχαηλίδης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας προκειμένου η κυκλική οικονομία να ενσωματωθεί στους τομείς προτεραιότητας του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και να διασυνδεθεί με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

Μετά, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΑΠΘ κ. Πανταζής Γεωργίου θα αναλύσει καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, οι οποίες αφορούν σε συλλογή αξιόπιστων αγρομετωρολογικών δεδομένων, χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, υδατικό αποτύπωμα και ανάλυση του κύκλου ζωής, α.α.

Στη συνέχεια, η κα Ολυμπία Αποστόλου, Μέλος ΔΣ, Δίκτυο Ελληνικών  Κονσερβοποιείων Φρούτων – Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ θα αναφερθεί στη λειτουργία του cluster παραγωγής τυποποίησης ροδάκινου ως παραδείγματος κυκλικής πρακτικής, με τη χρησιμοποίηση δομών και παρεχόμενων υπηρεσιών από πολλούς χρήστες: κοινή χρήση δομών εργαστηρίου χημικών αναλύσεων, κοινή διεξαγωγή- χρήση έρευνας, κοινή άντληση – χρήση πληροφορίας και κοινή προώθηση προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

Ακολούθως, ο Δρ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Υπεύθυνος Παραγωγής της εταιρείας  BIOSOLIDS AE, θα αναφερθεί στις αρχές της κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει η εταιρεία BIOSOLIDS ΑΕ ανακυκλώνοντας οργανικά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα με τη φυσική μέθοδο της αερόβιας ζύμωσης/κομποστοπιοίησης, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων πλούσιων σε οργανική ουσία και ιχνοστοιχεία.

Η συγκεκριμένη ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου EMBRACE,  την ανάλυση των δράσεων του οποίου θα παρουσιάσει ο Υπεύθυνος του Έργου, Αναλυτής της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών κ. Κων/νος Στυλιαράς.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα, τους ομιλητές αλλά και την δήλωση συμμετοχής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Σοφία Πελαγίδου, Τηλ. 2310/539817, εσωτ.205, email:meletes@sbe.org.gr.

Συνημμένα δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Χορηγός επικοινωνίας

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2019