Παρέμβαση ΣΒΕ λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Πέντε (5) στρατηγικές προτεραιότητες για τη βιομηχανία και την ανάπτυξη. Συνάντηση ΣΒΕ με την Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, κα Elżbieta Bieńkowska

Παρέμβαση ΣΒΕ λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Πέντε (5) στρατηγικές προτεραιότητες για τη βιομηχανία και την ανάπτυξη. Συνάντηση ΣΒΕ με την Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, κα Elżbieta Bieńkowska

Τις πέντε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες παρουσίασε ο ΣΒΕ με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης (22.05.19) της Διοίκησης του Συνδέσμου με την Επίτροπο εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων κα Elżbieta Bieńkowska και τις επικείμενες Ευρωεκλογές.

Οι πέντε (5) αυτές προτεραιότητες είναι:

  1. Έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και μεταποίησης.

Η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει, έως το τέλους του 2019, μακροπρόθεσμο όραμα με συγκεκριμένα μέτρα για το μέλλον της βιομηχανίας και τη δημιουργία βιώσιμης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να απουσιάζουν μέτρα πολιτικής για λιγότερο ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, όπως η Ελλάδα, και να προβλέπονται παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας.

  1. Η πολιτική περιφερειακής σύγκλισης και συνοχής πρέπει να ενδυναμωθεί περαιτέρω, ενόψει του νέου Προγράμματος Πλαισίου 2021-2027.

Οι περιφερειακές ανισότητες εντός της ΕΕ, κατά την περίοδο της κρίσης, έχουν διευρυνθεί. Η χρηματοδότηση της περιφερειακής σύγκλισης θα πρέπει να επανέλθει στις προτεραιότητες της ΕΕ. Ο ΣΒΕ προτείνει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν απολογισμός της συνεισφοράς της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης κατά την προηγούμενη δεκαετία, ούτως ώστε η νέα πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης να επιτύχει την ουσιαστική περιφερειακή σύγκλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  1. Ψηφιακή Ευρώπη – Ψηφιακή Ελλάδα

Η ΕΕ στηρίζει την ψηφιοποίηση των οικονομιών και των κοινωνιών της, με τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, την Ψηφιακή Ευρώπη, για τα έτη 2021 έως 2027.

Η ευρεία χρήση ψηφιακών τεχνολογιών θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, να επωφεληθούν από τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η χώρα μας θα πρέπει άμεσα να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής.

  1. Η εμβάθυνση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όμως, απαιτείται η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη θέσπιση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, αλλά και η εναρμόνιση των χωρών της ΕΕ στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας και των μεταφορών, στους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, στις πρακτικές για το ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.ο.κ..

  1. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμπερίληψη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Η σταδιακή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ θα αναπτύξει ταχύτατα και θα διευκολύνει το διεθνές εμπόριο στο σύνολο των χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου, γεγονός που από μόνο του αποτελεί παράγοντα παγίωσης της ειρήνης και άρση της αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή.

Κατεβάστε σχετικό φωτογραφικό υλικό από εδώ

Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2019