ΟΛΘ: ανάκτηση της χαμένης αγοράς, με στρατηγικό σχέδιο και επενδύσεις

ΟΛΘ: ανάκτηση της χαμένης αγοράς, με στρατηγικό σχέδιο και επενδύσεις

Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στα γραφεία του ΣΒΒΕ, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, με τη συμμετοχή του κ. Σωτήρη Θεοφάνη, Συντονιστή της Κοινοπραξίας DIEP GmbH- Terminal Link SAS- Belterra Investments Ltd και αντικείμενο τη στρατηγική ανάπτυξης του ΟΛΘ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του.

Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων των μελών του ΔΣ με τον κ. Θεοφάνη επικεντρώθηκε στην επίλυση βασικών ζητημάτων λειτουργίας του λιμένα και στις προτάσεις για την επίλυσή τους.

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Θεοφάνης ανέφερε ότι για την ανάκτηση της απολεσθείσας διεθνούς ανταγωνιστικότητας του λιμένα της Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα το θέμα των καθυστερήσεων στις φορτώσεις των πλοίων. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, σήμερα τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι αναμένουν, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 120 ώρες μέχρι να ξεφορτώσουν, ενώ ο στόχος της Κοινοπραξίας είναι ο χρόνος αυτός να γίνει 8 ώρες, που είναι και ο μέσος όρος διεκπεραίωσης παρόμοιων εργασιών διεθνώς. Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα των φορτοεκφορτώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του ΟΛΘ και για την προσέλκυση νέων πελατών και αποτελεί σαφή λειτουργική προτεραιότητα για την Κοινοπραξία.

Όσον αφορά τα έργα στον 6ο προβλήτα, ο κ. Θεοφάνης δήλωσε ότι είναι κρίσιμο να ξεκινήσουν εντός του Α΄ εξαμήνου το 2018, ούτως ώστε να μη χαθεί κι άλλο τμήμα της αγοράς για τον ΟΛΘ, ενώ σε ορίζοντα 4ετίας ο παραχωρησιούχος θα έχει ολοκληρώσει το σύνολο των επενδύσεων για τις οποίες έχει δεσμευθεί.

Στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης, η οποία, εφόσον τηρηθεί ακριβώς το ίδιο χρονοδιάγραμμα όπως και στην περίπτωση της παραχώρησης του λιμανιού του Πειραιά, θα αναλάβει εντός του Φεβρουαρίου 2018, είναι η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του λιμανιού. Στο πλαίσιο αυτό θ΄ αντικατασταθούν 1 ή 2 γερανογέφυρες σε ορίζοντα 18 μηνών.

Κορυφαίος στρατηγικός στόχος για τη νέα διοίκηση είναι η διακράτηση αρχικά, και η αύξηση στη συνέχεια του μεριδίου αγοράς, με βελτιώσεις στη λειτουργία του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και την αύξηση σε ποσοστό 30% της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων προς τις γειτονικές χώρες σε μεσο – μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Κομβικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη των εργασιών του λιμένα αποτελεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη σιδηροδρομική και οδική σύνδεση του λιμανιού με τα αντίστοιχα δίκτυα.

Σε σχέση με τον προβληματισμό επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ για την ανταγωνιστική λειτουργία του λιμένα του Πειραιά με αυτόν της Θεσσαλονίκης, ο κ. Θεοφάνης υποστήριξε ότι τα δύο λιμάνια απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές, και ως εκ τούτου δεν είναι ανταγωνιστικά, ενώ οι αγορές στόχοι του ΟΛΘ είναι η Βουλγαρία και τα Σκόπια κατά κύριο λόγο, η Νότια Ρουμανία και σημαντικό μέρος της Σερβίας.

Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2017