Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχειρηματική αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη Κίνα με την υποστήριξη του ΣΒΒΕ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχειρηματική αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη Κίνα με την υποστήριξη του ΣΒΒΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Dragon Star “Dragon – Sustaining Technology And Research (EU-China Collaboration)”, υλοποίησε δράση χρηματοδότησης των εξόδων μετακίνησης ευρωπαϊκών οργανισμών (επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων, θερμοκοιτίδων κλπ.) στην Κίνα, με στόχο την επίτευξη επιχειρηματικών, τεχνολογικών ή ερευνητικών συνεργασιών με αντίστοιχες κινέζικες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.

Συνολικά ο ΣΒΒΕ υποστήριξε την συμμετοχή 36 επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων από 11 χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης που επισκέφθηκαν τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της Κίνας (Chengdu 21-23/10/2014, Zhongshan 24-25/10/2014, Beijing 27-28/10/2014) και συμμετείχαν σε μία σειρά επιχειρηματικών και επενδυτικών εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα εργασίας της επιχειρηματικής αποστολής στη Κίνα περιλάμβανε:

  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρηματικής / τεχνολογικής συνεργασίας (B2B),
  • Συμμετοχή στην Έκθεση «EU-China Business & Technology Co-operation Fair»,
  • Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επενδυτές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και επιχειρήσεις,
  • Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη δυνατότητα δημιουργίας Σινο-ευρωπαϊκού επιστημονικού πάρκου, και,
  • Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις διαφορετικής θεματολογίας όπως διαφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Κίνα καθώς, ιδιαιτερότητες και προοπτικές της κινέζικης αγοράς κλπ.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν είναι οι ακόλουθες: PRIME FASHION (GR), MLS MULTIMEDIA (GR), DOPPLER (GR), UNIVERSITY OF CATALONIA (ES), UNIVERSITY OF PARIS (FR), VITA NEL LUSSO (UK), JPRC (UK), CIMNE (ES), ACQUABIOTECH (ML), DOTSOFT (GR), DRAXIS (GR), LYNCOS TECHNOLOGIES (ES), RAPTECH (IT), NITEL (IT), STRIGOLAB (IT), UNIVERSITY OF TORINO (IT), LINK TECHNOLOGIES (IT), AUTH – Engineering (GR), TERO (GR), UNIVERSITY OF THESSALY (GR), VIDAVO (GR), LC INNOCONSULT (HU), TECHMINHO (PL), ELISAS AMBIENTE (IT), AGRO BUSINESS PARK (DK), IPCA (PL), COMPASS (ES), UCL – University College London (UK), SESTO SENSOR (IT), KOMPETENZ (DE), NIKOLOV UG (DE), SANEX PRO (HU), WEB4BUSINESS (GR), TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA (RO), UWD ENVIRONMENTAL SERVICES (DE), HANSESINOCONTACT (DE).

Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2014