Οι καθυστερήσεις στην άμεση λειτουργία της Hellenic Steel ζημιώνουν την τοπική οικονομία και την εικόνα της χώρας

Οι καθυστερήσεις στην άμεση λειτουργία της Hellenic Steel ζημιώνουν την τοπική οικονομία και την εικόνα της χώρας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στ. Πιτσιόρλα, εκφράζει την εύλογη απορία του για τους λόγους της περαιτέρω καθυστέρησης της επαναλειτουργίας μιας από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της Θεσσαλονίκης της Hellenic Steel.

Η Hellenic Steel, πρόκειται να επαναλειτουργήσει, δημιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου 100 εκατ. ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2019, ο ΣΒΕ είχε επισημάνει ότι αναίτιες καθυστερήσεις και ανύπαρκτα γραφειοκρατικά εμπόδια θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες παραγωγικές ξένες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Η λειτουργία της Hellenic Steel, υπογραμμίζει ο ΣΒΕ, θα έχει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για υπεργολαβικές επιχειρήσεις, όσο και για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας που δημιουργεί, και κάθε μέρα που περνά χάνονται πολύτιμες ευκαιρίες για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

 

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2019