Ο ΣΒΒΕ ζητά άμεση πληρωμή επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, ακόμη και με συμψηφισμό οφειλών

Ο ΣΒΒΕ ζητά άμεση πληρωμή επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, ακόμη και με συμψηφισμό οφειλών

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) συμμετείχε δια του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του κ. Ιωάννη Σταύρου, στη συνάντηση εργασίας με αρμόδιους φορείς για την επίλυση θεμάτων αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Σταύρου, ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού κ. Νίκου Χριστοδουλάκη, αναφέρθηκε στις αναίτιες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των διαδικασιών λειτουργίας του αναπτυξιακού νόμου, που, όπως είπε, είναι τελικά είναι αδρανοποιημένος για περισσότερο από 16 μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκε προς τον κ. Υπουργό η έντονη δυσαρέσκεια και η μεγάλη ανησυχία πολλών μεταποιητικών επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ, οι οποίες διαμαρτύρονται: α) για τη μη πληρωμή ολοκληρωμένων και ελεγμένων επενδυτικών σχεδίων, β) για την αδυναμία του ελληνικού δημοσίου και των αρμοδίων υπηρεσιών για τη σύσταση των επιτροπών ελέγχου επενδύσεων, και, γ) για πληθώρα άλλων διαδικαστικών προβλημάτων και προσκομμάτων της δημόσιας διοίκησης για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων στη Βόρεια Ελλάδα.

Ως εκ των παραπάνω, επισημάνθηκε στον κ. Υπουργό, ότι οι συγκεκριμένες παθογένειες δεν καθιστούν απλά το νόμο ανενεργό, αλλά πραγματική παγίδα αποστέρησης της ήδη ανύπαρκτης ρευστότητας, και μάλιστα από βιομηχανίες που τόλμησαν να επενδύσουν δημιουργώντας θέσεις εργασίας τη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης.

Ο ΣΒΒΕ αντιλαμβανόμενος πλήρως τα τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας πρότεινε: 1) την άμεση πληρωμή των ποσών για τις εγκεκριμένες παραγωγικές επενδύσεις κατά προτεραιότητα από την εκταμίευση της δόσης που θα λάβει η χώρα εντός του έτους από τη νέα δανειακή σύμβαση, και, 2) να εξετασθεί ταχύτατα το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος συμψηφισμού οφειλών του δημοσίου για επενδύσεις, με οφειλές των επιχειρήσεων προς το κράτος. Προς τούτο ο ΣΒΒΕ προτείνει τη δημιουργία ειδικής πιστωτικής γραμμής συμψηφισμού των συγκεκριμένων οφειλών. Παράλληλα με το μείζον ζήτημα της ολοκλήρωσης των επενδύσεων, ζητήθηκε η παράταση ολοκλήρωσης όσων επενδυτικών σχεδίων έχουν ήδη υπαχθεί στο ΕΣΠΑ.

Σε ότι αφορά την προετοιμασία για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ζητήθηκε από τον ΣΒΒΕ η άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Σταύρου παρουσίασε τα μεγάλα πλεονεκτήματα, την τεχνογνωσία και τη διαχρονική διαφάνεια διαχείρισης και αποτελεσματικότητας του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». (ΕΦΕΠΑΕ).

Τέλος, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ επεσήμανε τη συνεχή υποβάθμιση των τελευταίων ετών των μηχανισμών της Δημόσιας Διοίκησης που είναι επιφορτισμένες με την έμπρακτη υποστήριξη της βιομηχανίας και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. (ΓΓΕΤ) Για την αντιστροφή της ανεπιθύμητης αυτής κατάστασης, ο ΣΒΒΕ πρότεινε την αναζήτηση ακριβώς μετά τις εκλογές, εκείνων των ριζικών διοικητικών μεταρρυθμίσεων, που θα οδηγήσουν σε πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με επίκεντρο πάντοτε τη βιομηχανία.