e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
 

Τεύχος 5/2023

   
       
 


ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. Νέο πρόγραμμα «Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Πιερίας μέσω του LEADER - 2η Πρόσκληση» στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Νομού Πιερίας «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινωτήτων (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020. Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν μέσω της τοπικής στρατηγικής για ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
• Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.
• Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.
• Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)
• Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.
• Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.
• Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.
Υποβολή αιτήσεων έως 24 Ιουλίου 2023. Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα «2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Υποβολή αιτήσεων έως 29 Σεπτεμβρίου 2023. Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1. Πρόταση νέου κανονισμού για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών «Net Zero Industry Act» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη θέσπιση μέτρων τα οποία θα ενισχύσουν το παραγωγικό οικοσύστημα στην Ευρώπη με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για μηδενικούς εκπομπές. Περισσότερα link

2. Νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα επιχειρηματικής ηλεκτρονικής μάθησης «Entrepreneuship4All» που βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, μετά την πανδημία.
Περισσότερα link

ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - Η δισφαινόλη Α (Bisphenol A) στα τρόφιμα αποτελεί ένας κίνδυνος για την υγεία. Η διατροφική έκθεση στη δισφαινόλη Α προκαλεί ανησυχία για την υγεία των καταναλωτών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority – EFSA). Σε μια εκτενή αξιολόγηση των επιστημονικών στοιχείων και μετά από εισηγήσεις σε δημόσια διαβούλευση, οι ειδικοί της «EFSA» εντόπισαν δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία και συγκεκριμένα στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές θα εξετάσουν τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Περισσότερα link

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


Διαβούλευση με θέμα: «Ο ρυπαίνων πληρώνει — Έλεγχος καταλληλόλητας της εφαρμογής αυτής της αρχής στο περιβάλλον». Υποβολή απόψεων έως 4 Αυγούστου 2023.
Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Έκθεση της Ε.Ε. με τίτλο: «Ενωσιακή πράξη για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών» Περισσότερα link

2. Έκθεση της Ε.Ε. με τίτλο: «Το βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας»
.
Περισσότερα link

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΤΡΟΦΙΜΑ (κωδικός προφίλ FR25052023) Εταιρεία από τη Γαλλία η οποία εξειδικεύεται στο εμπόριο και στην αντιπροσωπεία διάφορων προϊόντων αναζητά παραγωγούς κονσερβοποιημένων και κατεψυγμένων τροφίμων. Η γαλλική εταιρεία ενδιαφέρεται για συνεργασία με εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν μεγάλες παραγγελίες, να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές και ιδανικά να έχουν εμπειρία συνεργασίας με σούπερ-μάρκετ. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2024.

ΤΡΟΦΙΜΑ (κωδικός προφίλ UK26052023) Εταιρεία από την Αγγλία η οποία εξειδικεύεται στη διανομή τροφίμων σε μικρές ποσότητες σε εστιατόρια αναζητά παραγωγούς ελαιόλαδου και αποφλοιωμένης ντομάτας. Η αγγλική εταιρεία ενδιαφέρεται για ελαιόλαδο μαγειρικής και καθαρισμένες ντομάτες σε καλές τιμές. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2024.

ΤΡΟΦΙΜΑ (κωδικός προφίλ BG19052023) Εταιρεία από την Βουλγαρία η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή μπάμιες (σε ποσότητα περίπου 150 τόνους ετησίως) προφέρει τα προϊόντα της σε ελληνικές μεταποιητικές εταιρείες, εταιρείες τροφίμων και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2024.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.een.gr/epiheirimatikes-synergasies

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας «European Sustainable Energy Week», 20-22 Ιουνίου 2023. Περισσότερα link

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
5. Έλληνας Επίτροπος link
6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
7. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
8. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
9. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
21. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
22. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
25. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
31. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
32. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
33. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
34. EU Business in Japan link
35. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
36. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
37. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu

eu

een_pact

eu

your_business