Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 7/2019    
       


Αναλυτικές πληροφορίες
Δηλώστε συμμετοχή

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας μέσω του LEADER. Απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε κάθε υποδράση. Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. link

2. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ήπειρο II». Υποβολή αιτήσεων έως 4 Οκτωβρίου 2019. link

3. Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού. Υποβολή αιτήσεων έως 1 Νοεμβρίου 2019. link

4. Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Προώθηση στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών». Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 10 Ιουλίου 2019 και μέχρι την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της Ε.Ε. το 2018: οι προσπάθειες αποδίδουν, αλλά απαιτούνται ακόμη βελτιώσεις. link

2. Εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρώπη: Η ανασκόπηση του 2019 δείχνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. link

3. Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων παρουσιάζει αποτελέσματα, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. link

4. Νέα εφαρμογή στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority – EFSA) για ευκολότερη πρόσβαση στη βάση δεδομένων. link

5. Σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και της Mercosur. link

6. Μετά από μια δεκαετία, το 2018 οι κρατικές πιστώσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα αυξήθηκαν στα προ κρίσης επίπεδα (δείκτης Government Budget Allocations for R&D - GBARD). link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Food Safety Regulatory Research Needs 2030», η οποία αφορά τη βιωσιμότητα, καινοτομία και αντίληψη κινδύνων μεταξύ των προτεραιοτήτων έρευνας για την ασφάλεια των τροφίμων.
link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BRPL20180716001 – Εταιρεία από την Πολωνία που ειδικεύεται στην εισαγωγή και διανομή φρούτων και λαχανικών προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παραγωγούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Ημερομηνία λήξης: 27 Ιανουαρίου 2020.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (The New North Academy) Islington, Ηνωμένο Βασίλειο για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 128-313524. Προθεσμία υποβολών: 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 17:00. Υποβολή αιτήσεων στα Αγγλικά. link

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Cotham School) Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 135-332622. Προθεσμία υποβολών 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00. Υποβολή αιτήσεων στα Αγγλικά.
link

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Magdalen College School) Brackley, Ηνωμένο Βασίλειο για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 141-347451. Προθεσμία υποβολών: 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00. Υποβολή αιτήσεων στα Αγγλικά.
link

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Irish Prison Service) Longford, Ιρλανδία για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 133-327161. Προθεσμία υποβολών: 27 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00. Υποβολή αιτήσεων στα Αγγλικά.
link

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Blessed Christopher Wharton Catholic Academy Trust) Keighley, Ηνωμένο Βασίλειο για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ.. 2019/S 135-332608. Προθεσμία υποβολών: 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00. Υποβολή αιτήσεων στα Αγγλικά.
link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]