Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου

Στις 13 Ιουνίου 2016, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB), με στόχο τη δημιουργία μιας συνεργασίας αμοιβαίου οφέλους, που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μνημονίου αυτού, οι δύο συμβαλλόμενοι συμφώνησαν να προωθούν από κοινού πληροφορίες, που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επενδυτικά προγράμματα και σχετικά συνέδρια ή εκδηλώσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων που αφορούν στη διασυνοριακή εφοδιαστική αλυσίδα και στις οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες, χωρίς να αποκλείονται όμως και άλλου είδους επενδυτικές δραστηριότητες.

Ο ΣΒΒΕ θα συμβάλει στην ενημέρωση των Ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες πιστώσεων και εγγυήσεων, που παρέχει η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά τα εργαλεία και τις δομές του δικτύου Enterprise Europe Network, στο οποίο συμμετέχει από το 2008.

Επιπλέον, το Μνημόνιο αυτό, προβλέπει την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών με επιμελητήρια και άλλους ιδιωτικούς φορείς, που εδρεύουν στις χώρες του Ευξείνου Πόντου, με στόχο την ενδυνάμωση της προσπάθειας υλοποίησης επενδύσεων.

Η Συνεργασία υπεγράφη στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ, από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Αθανάσιο Σαββάκη, καθώς και τον Πρόεδρο της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, Δρ. Ihsan Ugur Delikanli.

 

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2016