Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη δημιουργία Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη δημιουργία Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στις 22 Ιουνίου 2015 ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία και ΠΓΔΜ και με την παρουσία του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Πέτρου Τριάρχη.

Στόχος του μνημονίου είναι η υποστήριξη και προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και  καθοδήγησης των επιχειρήσεων, καθώς και η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων χωρών.

Στις πρώτες δραστηριότητες του Δικτύου που αποφασίστηκαν κατά την υπογραφή του μνημονίου περιλαμβάνονται:

1. η δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας,

2. η καταγραφή και παρουσίαση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

3. η προετοιμασία κοινού ενημερωτικού υλικού για την προώθηση των δραστηριοτήτων και στόχων του Δικτύου και τέλος

4. η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Tο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τους:

  • Αθανάσιο Σαββάκη, Πρόεδρο Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
  • Σταμάτη Θεοδωρόπουλο, Πρόεδρο Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία
  • Μιχάλη Σωτηρίου, Πρόεδρο Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
  • Περικλή Δρούγκα, Πρόεδρο Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας
  • Φίλιππο Καραμανώλη, Πρόεδρο Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας
  • Άρη Βλάχο, Πρόεδρο Ένωσης Ξένων Επενδυτών στην ΠΓΔΜ

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2015

Κείμενο Μνημονίου Συνεργασίας:  φορέων χωρών ΝΑ Ευρώπης