Ημερίδα για την χρηματοδότηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015)

Ημερίδα για την χρηματοδότηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015)

Η χρηματοδότηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς και άλλες ιδιωτικές χρηματοδοτικές πηγές θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώνει ο  Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με το Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 16:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης (Αίθουσα Ολυμπία). Εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, τα οποία προέρχονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Συγκεκριμένα η ημερίδα χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελεί ένα αυτοτελές σεμινάριο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται στις επιχειρήσεις τόσο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 όσο και από ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης όπως οι εταιρίες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital), οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business angels) καθώς και από νέες μορφές χρηματοδότησης όπως η Συμμετοχική Χρηματοδότηση (Crowd-funding). Επίσης θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που αποτελούν καλές πρακτικές διαχείρισης καινοτομίας.

Η δεύτερη ενότητα της ημερίδας θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις νέες και επικείμενες προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 στους τομείς: πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, ασφαλής καθαρή και αποδοτική ενέργεια, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή και SME instrument ως εργαλείο χρηματοδότησης για επιχειρήσεις.

Ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής θα πραγματοποιήσει παρουσίαση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas για την υποστήριξη των ερευνητών σε ότι αφορά την προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και τον σχηματισμό κοινοπραξιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα και τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, τηλ: 2310 539817 εσωτ. 206, fax: 2310 541491, email: k.tzitzinou@sbe.org.gr).