Ικανοποίηση του ΣΒΕ από την απόφαση του Πρωθυπουργού να προχωρήσει στη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας

Ικανοποίηση του ΣΒΕ από την απόφαση του Πρωθυπουργού να προχωρήσει στη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας

Εξαιρετικά θετική ενέργεια αποτελεί για τον ΣΒΕ και την επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειας η πρόσφατη απόφαση του Πρωθυπουργού, για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας, η οποία έρχεται να ενισχύσει το σύνολο του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης και να δώσει νέες προοπτικές στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας, ήταν πάγιο αίτημα του ΣΒΕ από το 2010, με συγκεκριμένες προτάσεις που είχαν κατατεθεί προς τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας.

Σύμφωνα με την πρόταση του ΣΒΕ το «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας» θα πρέπει να αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό της χώρας και να λειτουργεί σύμφωνα με το Γαλλικό πρότυπο, ως το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας για μέτρα και πολιτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας μας.

Χαιρετίζοντας την απόφαση του Πρωθυπουργού, ο ΣΒΕ εκφράζει την επιθυμία του να είναι αρωγός στην υλοποίηση του έργου της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ισχυροποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας.

 

Θεσσαλονίκη, 20 Δεκεμβρίου 2019