Ικανοποίηση ΣΒΒΕ για τη θεσμοθέτηση του «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων – ΠΕΡΣΕΑΣ»

Ικανοποίηση ΣΒΒΕ για τη θεσμοθέτηση του «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων – ΠΕΡΣΕΑΣ»

Με ικανοποίηση η Διοίκηση του ΣΒΒΕ ενημερώθηκε για τη θεσμοθέτηση του «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων – ΠΕΡΣΕΑΣ».

Για τον ΣΒΒΕ, η επιβράβευση των συνεπών και υγιών επιχειρήσεων αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για την ανάπτυξη και περαιτέρω απρόσκοπτη λειτουργία τους, ενώ συντελεί αποφασιστικά στην αποδέσμευση του ελεγκτικού μηχανισμού δίνοντάς του τη δυνατότητα να ασχοληθεί με ουσιαστικές περιπτώσεις παραβατικότητας.

Εξάλλου, ο επιχειρηματικός κόσμος επισημαίνει πως η σύνδεση της καταχώρησης των επιχειρήσεων στο «Λευκό Μητρώο» θα πρέπει να συνδεθεί με τη συστηματική συμμόρφωση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία χωρίς τη δημιουργία πολύπλοκων και αποτρεπτικών κανόνων και διαδικασιών.

Ο ΣΒΒΕ είναι στη διάθεση της πολιτείας για τον περαιτέρω σχεδιασμό του «Λευκού Μητρώου», ώστε η εφαρμογή του να καταστεί εργαλείο για την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις και να εκπληρωθούν οι στόχοι της δημιουργίας του.

 

Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2014