Η ISOMAT ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η ISOMAT ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Όμιλος ISOMAT εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια μέσα από συγκεκριμένη αναπτυξιακή και επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί. Tο 2022, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του διαδρομή, ο Όμιλος αύξησε ακόμα περισσότερο τα οικονομικά του μεγέθη, συγκεκριμένα κατά 14,5% σε σχέση με το 2021, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 100 εκ. €.

Σήμερα απασχολεί 560 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 382 στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι στις θυγατρικές του εξωτερικού. Ακόμη, 99 εξειδικευμένοι διπλωματούχοι Μηχανικοί και Χημικοί Μηχανικοί στελεχώνουν τον Όμιλο ενισχύοντας την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του. Στις αρχές του 2023 η ISOMAT μετέφερε τις εγκαταστάσεις της από τα Οινόφυτα Βοιωτίας στον Ασπρόπυργο Αττικής, στοχεύοντας στην πιο άμεση επαφή με τους πελάτες του Λεκανοπεδίου και στην πιο άμεση εξυπηρέτησή τους. Οι νέες εγκαταστάσεις της βρίσκονται επί οικοπέδου 28.000 τ.μ. με αποθηκευτικούς και γραφειακούς χώρους συνολικής έκτασης 6.000 τ.μ.

Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Ασπρόπυργο Αττικής

Φέτος ο Όμιλος συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες εξωστρέφειας, αλλά και στις ενέργειες βιώσιμης πολιτικής.

Η έντονη εξωστρέφεια αποτελεί χαρακτηριστικό της ISOMAT, καθώς περίπου το 50% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό. Ο Όμιλος διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής, εκ των οποίων η μία βρίσκεται στη μητρική εταιρία στην Ελλάδα και οι άλλες δύο στις θυγατρικές του στη Ρουμανία και στη Σερβία, 5 εμπορικές θυγατρικές σε Γερμανία, Ρωσία, Τουρκία, Βουλγαρία και Σλοβενία, ενώ πραγματοποιεί εξαγωγικές πωλήσεις σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Όσον αφορά το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, προσφάτως και μέχρι το 2022 υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 26,5 εκ. € τόσο για τη μητρική εταιρία όσο και για τις θυγατρικές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας, ενώ οι επενδύσεις για την Ελλάδα από το 2023 και για τα προσεχή έτη υπολογίζονται στα 28 εκ. €. Οι επενδύσεις έγκεινται στη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως επίσης και των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ISOMAT έχει θέσει εδώ και αρκετά χρόνια τη βιωσιμότητα ως στρατηγική της προτεραιότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό στόχο σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής της δραστηριότητας, στα τελικά προϊόντα που αναπτύσσει και διαθέτει και σε ποικίλες δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η πρόσφατη επένδυση της ISOMAT στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ 1MW στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το 2021 η ISOMAT ολοκλήρωσε την πρώτη της έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας για τα έτη 2019-2020. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάρτιση του δεύτερου διετούς απολογισμού για τα έτη 2021-2022, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιώσιμη ανάπτυξη, η ISOMAT είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εξέδωσε και διαθέτει EPDs (Environmental Product Declarations) για μια τόσο ευρεία γκάμα υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων. Τα EPDs αποτελoύν την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και αναγνωρίζονται από συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης αειφορίας όπως LEED, BREEAM κ.ά..

Επιπλέον, το ολοκληρωμένο πλάνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που κάθε χρόνο περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων για την κοινωνία και το περιβάλλον συμπληρώνει τη συμβολή του Ομίλου στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Η ISOMAT συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης και καινοτομίας λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, τις διεθνείς ευκαιρίες για εξέλιξη και τους διαχρονικούς της στόχους για ένα βιώσιμο μέλλον.