Η ισχυροποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, βασικό ζητούμενο την «επόμενη μέρα» – Οκτώ (8) δέσμες προτάσεων από τον ΣΒΕ

Η ισχυροποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, βασικό ζητούμενο την «επόμενη μέρα» – Οκτώ (8) δέσμες προτάσεων από τον ΣΒΕ

Σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ) κατέθεσε προς την Κυβέρνηση Υπόμνημα «θέσεων και προτάσεων» για τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν την «επόμενη μέρα» της λήξης της κρίσης από τον COVID19, για την έμπρακτη στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία.

Βασικό ζητούμενο από τον ΣΒΕ είναι η ισχυροποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με διατήρηση των θέσεων εργασίας και παράλληλη στήριξη της βιωσιμότητας των υγιών βιομηχανιών της χώρας. Άλλωστε, κατά τον ΣΒΕ, η πανδημία από τον COVID19 ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα επιλογής συγκεκριμένων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα, που θα την καταστήσουν λιγότερο ευάλωτη από διεθνείς αναταράξεις όπως αυτή που βιώνουμε το τελευταίο δίμηνο.

Ο ΣΒΕ προτείνει η μεταποιητική δραστηριότητα να τεθεί σε προτεραιότητα ενίσχυσης. Αυτή η στρατηγική επιλογή της χώρας θα βοηθήσει ώστε η Ελλάδα να βιώνει στο μέλλον ηπιότερες αρνητικές επιπτώσεις από τις σημερινές, εφόσον ξανασυμβεί παρόμοιας έκτασης κρίση.Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΒΕ, για την αποτροπή του κινδύνου (περαιτέρω) συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας, και για την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών την «επόμενη μέρα», ανέπτυξε και δημοσιοποιεί σήμερα τις ακόλουθες οκτώ (8) δέσμες προτάσεων:

  1. Ενίσχυση ρευστότητας
  2. Διατήρηση θέσεων εργασίας – Πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών
  3. Πληρωμή των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος
  4. Εξορθολογισμός και προσαρμογή του μέτρου «Αναστολής Σύμβασης Εργασίας»
  5. Θεσμοθέτηση της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας
  6. Ειδική μέριμνα για την αναλογική στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων
  7. Επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω επενδύσεων
  8. Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων της βιομηχανίας

Το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος και η ανάλυση των θέσεων και των προτάσεων του ΣΒΕ, βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΘΕΣΕΙΣ ΣΒΕ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

 

Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2020