Η αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιακών δομών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οδηγούν σε απόλυτη αδράνεια τους στόχους της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Η αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιακών δομών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οδηγούν σε απόλυτη αδράνεια τους στόχους της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) απέστειλε σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2015, επιστολή προς τον κ. Πάνο Σκουρλέτη συγχαίροντας τον για την τοποθέτηση του ως Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνοντας ότι «….στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, και ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) εντάχθηκε στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι «οριζόντιες υποστηρικτικές δομές» της εντάχθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Λόγω της παραπάνω απόφασης καταγράφηκε εξαιρετική δυσλειτουργία, έως και αδράνεια της ΓΓΒ τους τελευταίους πέντε μήνες, γεγονός το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσθε, δεν υποβοηθά σε καμία περίπτωση τον κεντρικό κυβερνητικό στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας .

Εξαιτίας της συγκεκριμένης δυσλειτουργίας, έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες που είχε σχεδιάσει κατά το παρελθόν κατέστησαν απολύτως αδρανείς εξαιτίας ακριβώς των ανολοκλήρωτων οικονομικών και διοικητικών δομών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των διοικητικών αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης τους τελευταίους πέντε μήνες είναι: α) η αδυναμία αποπληρωμής ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, β) η καταβολή επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, και, γ) το πάγωμα του σχεδιασμού πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας….»

και προτείνοντας «…είτε να εξεταστεί άμεσα η ένταξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, είτε να βρεθούν λύσεις στα διοικητικά προβλήματα που προαναφέρθηκαν…»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 κ. Πάνο Σκουρλέτη

Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και εγώ προσωπικά, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων. Παρακαλούμε  δεχθείτε, εσείς και οι συνεργάτες σας, τις ευχές μας για καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, θεωρούμε αυτονόητη τη συνέχιση και εντατικοποίηση των προσπαθειών για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας, με τολμηρές αποφάσεις που θα οδηγούν σύντομα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας και την οικονομία μας σε πορεία ανάκαμψης. Στην πορεία για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου επισημαίνουμε το στρατηγικό ρόλο και την εξαιρετική σημασία της εύρυθμης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ).

Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, και ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) εντάχθηκε στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι «οριζόντιες υποστηρικτικές δομές» της εντάχθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Λόγω της παραπάνω απόφασης καταγράφηκε εξαιρετική δυσλειτουργία, έως και αδράνεια της ΓΓΒ τους τελευταίους πέντε μήνες, γεγονός το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσθε, δεν υποβοηθά σε καμία περίπτωση τον κεντρικό κυβερνητικό στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας .

Εξαιτίας της συγκεκριμένης δυσλειτουργίας, έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες που είχε σχεδιάσει κατά το παρελθόν κατέστησαν απολύτως αδρανείς εξαιτίας ακριβώς των ανολοκλήρωτων οικονομικών και διοικητικών δομών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των διοικητικών αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης τους τελευταίους πέντε μήνες είναι: α) η αδυναμία αποπληρωμής ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, β) η καταβολή επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, και, γ) το πάγωμα του σχεδιασμού πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας.

Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι κυρίαρχο ζητούμενο στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών της δημόσιας διοίκησης.

Γι’ αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) προτείνει είτε να εξεταστεί άμεσα η ένταξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, είτε να βρεθούν λύσεις στα διοικητικά προβλήματα που προαναφέρθηκαν.

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, θέτοντας στις προτεραιότητες των άμεσων αποφάσεών σας την εξέταση του συγκεκριμένου προβλήματος και αίροντας μια προφανή δυσλειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Θερμά συγχαρητήρια και πάλι, με τις ευχές μας για μία γόνιμη και παραγωγική θητεία.

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Σαββάκης

Πρόεδρος

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2015