Η αυτονόητη υποστήριξη της βιομηχανίας από την ελληνική πολιτεία, παραμένει ακόμη ζητούμενο – Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Πρωθυπουργό

Η αυτονόητη υποστήριξη της βιομηχανίας από την ελληνική πολιτεία, παραμένει ακόμη ζητούμενο – Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Πρωθυπουργό

«… Η Κυβέρνηση καλείται να πράξει το αυτονόητο, που δυστυχώς παραμένει ακόμη ζητούμενο, ενισχύοντας την παραγωγή ελληνικών προϊόντων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Παροχή ρευστότητας, μείωση φορολογίας και κόστους ενέργειας, όπως επίσης και ενισχύσεις λειτουργικών δαπανών για την περιφερειακή βιομηχανία, ζητήσαμε να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα από την Κυβέρνηση εντός του Σεπτεμβρίου. …»

Με την παραπάνω δήλωση ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, δημοσιοποίησε τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης κατατέθηκε Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, στο οποίο τεκμηριώνονται έξι δέσμες προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας και περιγράφονται τα κυριότερα προσκόμματα στην καθημερινή λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος. Επιπλέον, συζητήθηκαν θεσμικά ζητήματα για τη βιομηχανία, όπως:

  1. Η συγκεκριμένη – συμφωνημένη ατζέντα αναδιάρθρωσης της περιφερειακής βιομηχανίας.
  2. Η άσκηση κλαδικών πολιτικών.
  3. Η άμεση εφαρμογή και ο έλεγχος αυστηρών προδιαγραφών κατασκευής και υλικών στα δημόσια κτίρια – σχολεία.
  4. Η συμμετοχή του ΣΒΒΕ στη «Διϋπουργική Επιτροπή για τη Βιομηχανική Πολιτική».
  5. Η καθιέρωση της αρχής της «εταιρικότητας» στο νέο ΕΣΠΑ, χωρίς αποκλεισμούς φορέων της περιφέρειας.
  6. Η αποκεντρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων μέτρων για τη βιομηχανία, και,
  7. Η δημιουργία νέου συστήματος χρηματοδότησης της καινοτομίας, με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης και χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Στο Υπόμνημα περιλαμβάνεται εφέτος έρευνας γνώμης των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ για το «Οικονομικό Κλίμα και τις Επενδυτικές Προοπτικές» στη Βόρεια Ελλάδα.

Η έρευνα γνώμης και το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος είναι διαθέσιμα εδώ

 

Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2014