ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ – Επιχειρηματική Αποστολή στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, Βραζιλία, 10-15 Μαρτίου 2019

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ – Επιχειρηματική Αποστολή στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, Βραζιλία, 10-15 Μαρτίου 2019

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
η 
Επιχειρηματική Αποστολή στο
Σάο Πάολο, Μπέλο Οριζόντε
και Κουριτίμπα, Βραζιλία