Ένταξη στο νόμο για τα κόκκινα δάνεια, μόνο σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου

Ένταξη στο νόμο για τα κόκκινα δάνεια, μόνο σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, συναντήθηκε η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου, στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά θέματα για τη μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα μας και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα:

  1. Το θέμα των «καθαρών τιμών» που καθορίζει τις σχέσεις των εγχώριων αλυσίδων λιανεμπορίου με τη βιομηχανία. Για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι γίνεται προσπάθεια για την αλλαγή του συγκεκριμένου καθεστώτος. Προς τούτο επεξεργάζεται το θέμα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι για την επίλυση του προβλήματος υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  2. Η λειτουργία του Τραπεζικού συστήματος, η οποία επηρεάζει τη ρευστότητα στην αγορά, καθώς επίσης και τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνιστικής ρευστότητας. Για το ζήτημα αυτό ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι η παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία θα εξαρτηθεί σαφώς από την ποσοτική χαλάρωση, οπότε οι συνθήκες παροχής ρευστότητας θα βελτιωθούν μετά το τέλος της αξιολόγησης από τους θεσμούς.
  3. Οι ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, για τις οποίες η Διοίκηση του ΣΒΒΕ υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γίνουν σε βάρος των υγιών και συνεπών επιχειρήσεων, που με κάθε τρόπο άντεξαν την οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, αφού η απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης μιας επιχείρησης στον νόμο θα είναι η βιωσιμότητα της.

Τέλος, συζητήθηκαν σειρά άλλων κρίσιμων θεμάτων για τη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, όπως:

  1. Η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της Θράκης. Μάλιστα η Διοίκηση του ΣΒΒΕ τόνισε ότι πρόκειται για «Εθνικό θέμα».
  2. Η πληρωμή του 12% του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις της Θράκης.
  3. Τα αναίτια κόστη που επιβαρύνουν και κάνουν μη ανταγωνιστικές τις εγχώριες μεταποιητικές επιχειρήσεις: ενέργεια, μεταφορές, τελωνεία, δημοτικά τέλη και φόροι κλπ.
  4. Το θέμα της προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτερικό για επενδύσεις στη χώρα μας.
  5. Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων στη βιομηχανία με ευνοϊκούς όρους, και η απαλλαγή των βιομηχανοστασίων από τον ΕΝΦΙΑ.
  6. Η θεσμοθέτηση της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης από οικόπεδο σε οικόπεδο εντός βιομηχανικών περιοχών.

 

Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουαρίου 2017