Εναρκτήρια Διάσκεψη του προγράμματος “A knowledge Alliance in Eco-Innovation & Eco – Entrepreneurship to Boost SMΕs Competitiveness”

Εναρκτήρια Διάσκεψη του προγράμματος “A knowledge Alliance in Eco-Innovation & Eco – Entrepreneurship to Boost SMΕs Competitiveness”

Στις 25-26 Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έλαβε χώρα το kick-off meeting του προγράμματος Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’, “A knowledge Alliance in Eco-Innovation & Eco – Entrepreneurship to Boost SMes Competitiveness”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την ΠΓΔΜ και την Βουλγαρία: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Leader Partner), Cyprus University of Technology, Cypriot Enterprise Link, Trakia University, Bulgarian Industrial Association, Agency for promotion of entrepreneurship of the Republic of Macedonia, Federation of Industries of Northern Greece και St. Kliment Ohridski University.
Κατά την διάρκεια της διήμερης εναρκτήριας συνάντησης εξηγήθηκε η δομή του προγράμματος από τον Leader Partner σε διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο και κατόπιν παρουσιάστηκαν τα επιμέρους πακέτα εργασίας που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος. Στο τέλος έγινε συζήτηση κατά την οποία ξεκαθαρίστηκαν όλα τα επιμέρους θέματα της οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος, καθώς επίσης και έγινε αναλυτικός προγραμματισμός των επόμενων δράσεων των εταίρων.

 

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries