Εμβάθυνση της τάσης αποβιομηχάνισης της Βόρειας Ελλάδας. Ανάγκη άμεσης έμπρακτης υποστήριξης της περιφερειακής βιομηχανίας από την πολιτεία

Εμβάθυνση της τάσης αποβιομηχάνισης της Βόρειας Ελλάδας. Ανάγκη άμεσης έμπρακτης υποστήριξης της περιφερειακής βιομηχανίας από την πολιτεία

Σήμερα, Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), για όγδοη συνεχή χρονιά, δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διακοσίων δεκαοκτώ (218) επιχειρήσεων του έτους 2012 με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο.

Σημειώνεται ότι η παρατηρούμενη τάση εμβάθυνσης της αποβιομηχάνισης στη Βόρεια Ελλάδα αποτυπώνεται και από τα στοιχεία οριστικής παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ. Συγκεκριμένα από το 2008, δηλαδή την έναρξη της οικονομικής κρίσης, μέχρι σήμερα, έχουν κλείσει οριστικά περισσότερες από 50 σημαντικές μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα τις τέσσερις περιφέρειες του ΒορειοΕλλαδικού Τόξου.